DUNE libartane

THIS AIN’T NO PICNIC

PHOTOGRAPHED BY YUJI HAMADA

PHOTOGRAPHED BY YUJI HAMADA
STYLIST KATSUYUKI NAITO
HAIR AND MAKE UP TOSHIHIKO SHINGU(Surge)
MODEL RYOHEI YAMADA, YUSUKE ONUKI, MANAMI USAMARU, NINO FURUHATA