DUNE libartane

pleiades

CHIKASHI SUZUKI

PHOTOGRAPHED BY CHIKASHI SUZUKI
MODEL ENYA (Orange), GUAMA, MILANO NASU (SATORU JAPAN), SAKI NAKASHIMA (BRAVO)
TSUGUMI (DONNA), YUKARIO (ENERGY), YURI TAKEUCHI (ENERGY)
STYLIST KAZUMI ASAMURA HAYASHI
HAIR AMANO
MAKE ITSUKI (UM TOKYO)
STYLIST ASSISTANT CHISAKI GOYA