DUNE libartane

NOBUYOSHI ARAKI × RINKO KIKUCHI

PHOTOGRAPHED BY NOBUYOSHI ARAKI

PHOTOGRAPHED BY NOBUYOSHI ARAKI
MODEL RINKO KIKUCHI
FASHION SHINICHI MIKAWA
HAIR GO UTSUGI (SIGNO)
MAKE UP UDA (S-14)