DUNE libartane

CRIMSON

PHOTOGRAPHED BY REN HANG

PHOTOGRAPHED BY REN HANG
STYLIST MOUNTAIN GAO, GAO YA
MODEL XINRAN SUI, ZIXUAN LIU, RENCHUAN WANG (LONGTENG MODELS SHANGHAI Co., Ltd.) JIAPING FANG (PARAS)
HAIR AND MAKE UP MOUNTAIN GAO
PRODUCER JUN SUI
PRODUCER’S ASSISTANT COLIN LU